Canon-pad Hanzesteden
 
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

Quiz van Schooltv

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

Gebruik de leesteksten voor groep 5-6 en 7-8 om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.

Gebruik de clips die hieronder staan om antwoorden te vinden.

1. Bloeiende handel in de middeleeuwen

2. De eerste steden

3. Stadsrechten

4. Ambachtslieden in de middeleeuwen

5. De Hanze - Klokhuis Canon-clip

6. Kooplieden in de middeleeuwen