Canon-pad Hanzesteden
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
(Advertentie)

Quiz van Schooltv

Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
(Advertentie)
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

Gebruik de leesteksten voor groep 5-6 en 7-8 om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.

Gebruik de clips die hieronder staan om antwoorden te vinden.

1. Bloeiende handel in de middeleeuwen

2. De eerste steden

3. Stadsrechten

4. Ambachtslieden in de middeleeuwen

5. De Hanze - Klokhuis Canon-clip

6. Kooplieden in de middeleeuwen