Canon-pad Hanzesteden
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

  1. Langs deze Nederlandse rivier lagen veel
      Hanzesteden.

  8. Over deze zee liepen veel handelsroutes.

  9. Toen het Hanzeverbod uit elkaar viel,
      werd deze (nu Belgische) stad het
      nieuwe
centrum van de handel.

10. In (bijvoorbeeld) deze stad is goed te

      zien hoe het er in de Hanzetijd is
      geweest.

11. Naam van een groep handelaren die
      samenwerkten, later de naam van een
      verbond van steden.

   

2. Een woord dat heel belangrijk was in de
    Hanzetijd.

3. Deftige woning van een handelaar van

    de Hanze.

4. Breed kort zeilschip, dat in de middel-

    eeuwen vaak werd gebruikt voor de

    handel op de Oostzee.

5. Deze werden aangelegd ter verdediging

    van een handelsstad.

6. Toen Nederlanders gebieden in Afrika

    en Azië veroverden, waar suiker, peper,

    koffie en thee vandaan kwam, werd deze
    stad de belangrijkste handelsstad.

7. In deze stad werd de eerste Hanzever-

    gadering gehouden.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Quiz van Schooltv

Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Gebruik de leesteksten voor groep 5-6 en 7-8 om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.